bgdeen

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни/уч. часаНачалоКрай
15210303
Спец. "Машини и съоръжения за заваряване", проф. "Машинен оператор"
II СПК84 дни/ 660 уч.ч15.05.201712.09.2017
2.15230601Спец. "Компютърна техника и технологии", проф. "Монтьор на компютърни системи"II СПК84 дни/ 660 уч.ч12.06.2017
10.10.2017
2.2КК "Инициативност и предприемачество"
KK5 дни/ 30 уч.ч.11.10.2017 17.10.2017
34820301
Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I СПК39 дни/ 300 уч. ч19.06.201711.08.201
45210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I СПК39 дни/ 300 уч. ч14.08.2017
09.10.2017
54820301
Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I СПК39 дни/ 300 уч. ч28.08.2017 23.10.2017
65210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I СПК39 дни/ 300 уч. ч04.10.2017 27.11.2017
74820301
Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"
I СПК39 дни/ 300 уч. ч25.09.2017
16.11.2017
8.1КК "Обществени и граждански компетентности"
KK5 дни/ 30 уч.ч.16.10.2017 20.10.2017
8.23450601Спец. "Касиер", проф. "Касиер"I СПК39 дни/ 300 уч. ч23.10.201714.12.2017
94820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I СПК39 дни/ 300 уч. ч20.10.201713.12.2017