bgdeen

Курсове за 2024

Поради сливането на ДП БГЦПО и ЦРЧРРИ (ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ),

за повече информация следете сайта https://chrdri.net/