bgdeen
21
май
2020

ГРАФИК ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ!

Уважаеми курсисти, във връзка със заповед РД-01-268/ 15.05.2020г. на Министъра на здравеопазването се извършва възобновяване на учебните занятия в ДП БГЦПО клон Стара Загора.

Обучението в курсовете ще бъде възобновено по следния график:

  • Курс „Електрически инсталации“ – първи учебен ден – 26.05.2020г; Дати на квалификационен изпит: 28.05.2020 и 29.05.2020. Непосредствено след приключване на професионалното обучение, обучаемите ще се включат в курс КК „Дигитална компетеност“ с период на провеждане 01.06.2020 – 09.06.2020 г.
  • Курс „Административно обслужване“ – първи учебен ден – 27.05.2020г; Дати на квалификационен изпит: 28.05.2020 и 29.05.2020 г.;
  • Курс „Оперативно счетоводство“ – първи учебен ден – 27.05.2020г; Дати на квалификационен изпит: 05.06.2020 и 08.06.2020 г.;
  • Курс „Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи“ – първи учебен ден – 28.05.2020г; Дати на квалификационен изпит: 05.06.2020 и 08.06.2020 г.;
  • Курс „Компютърна графика“ – първи учебен ден – 29.05.2020г; Дати на квалификационен изпит: 05.06.2020 и 08.06.2020 г.;

Leave a Reply

*

captcha *