bgdeen

Езиково обучение

english deustch

Всички езикови обучения стартират при сформиране за съответното ниво, според Европейската езикова рамка. Занятията се провеждат вечер от 18:00 или 18:30 часа, два или три пъти седмично.

за повече информация, изберете език

 

За записване в езиков курс можете да подадете заявка:

  • на място в сградата на ДП БГЦПО клон Стара Загора – ул. „Армейска“ №7;
  • по електронна поща на email: info@bgcpo.bg (като посочите Вашите имена, телефон за връзка и ниво на курса)
  • на тел. 042/601 156 и моб. 0886 573 337

 

Европейската езикова рамка е създадена по препоръка на Европейския съвет за културно сътрудничество. Тя е развита с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една валидна за цяла Европа скала.

Оценяват се компетенциите в четирите речеви умения: слушане, четене, говорене, писане. В рамките на тези четири умения Европейската езикова рамка дефинира шест нива на езикови компетенции – от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).

Елементарно използване на езика
A1 A2
Може да разбира и използва изрази и прости изречения, насочени към задоволяване на конкретни потребности. Може да се представи и да представи другите, както и да задава въпроси на събеседника си отнасящи се до него (къде живее, кого познава, какво притежава) и също така да отговаря на подобни въпроси. Може да води обикновен разговор, ако партньорите говорят бавно и ясно и проявяват готовност да помогнат при затруднения. Може да разбира изречения и често използвани изрази, свързани с ежедневен живот (информацията за себе си и семейството, пазаруване, работа, местоживеене). Може да се ориентира в рутинни ситуации и да обменя информация за познати и обичайни неща. Може да опише с прости езикови средства собствен произход и образование, местоживеене и други непосредствени потребности.
Самостоятелно използване на езика
B1 B2
Може да разбира основната мисъл, когато се говори на книжовен език и става дума за познато съдържание (работа, училище, свободното време и др.). Може да се справи в ситуациите по времето на пътувания из страните на немскоезичната общност. Може да се изразява смислено по познати теми и лични интереси, да говори за събран опит и събития, да изразява мнения, да описва очаквания и цели, както и да се аргументира накратко и да обяснява. Може да разбира основното съдържание на сложни текстове по конкретни и абстрактни теми, а също и специализирани текстове от своята област. Може да разговаря спонтанно и гладко с германци, както и да се изказва ясно и детайлно по-широк кръг от теми. Може да обясни становището си по актуални въпроси и да представи предимства и недостатъци на различни опции.
Компетентно използване на езика
C1 C2
Може да разбира сложни, по-дълги текстове и да схваща имплицитното значение. Може да се изразява спонтанно и гладко, без да създава впечатление, че търси думи. Може успешно и гъвкаво да използва езика в обществения и професионален живот, както и да използва езика ефикасно и гъвкаво по време на обучение. Може да се изказва ясно, структурирано и обширно по сложни теми и въпроси и да използва, при това адекватно, различни средства за изграждане на собствен текст. Може без усилие да разбира писмени текстове и говор. Може да обобщава информации от различни писмени и устни източници и да дава обосновки и пояснения в свързан текст. Може да се изразява спонтанно и много гладко и точно дори в комплексни ситуации. Може да диференцира значения и да изрази и най-фини нюанси.