bgdeen

История

Българо-германски център за професионално обучение Стара Загора е основан на 05.12.1995 г. в рамките на двустранна спогодба между правителствата на Република България и Федерална република Германия по проект „Програма за професионално обучение и насърчаване на заетостта” и официално открит от представител на немското правителство, в присъствието на посланика ФР Германия г-н Петер Метцгер.

Учебният процес стартира в началото на 1996г. с курсове „Автомобилна техника“ и „Селскостопанска техника“. Провеждат се и първите специализирани семинари с водещи фирми Bosch, WABCO и др. През 1997г. стартират и обучения по компютърна грамотност, както и немски език по учебни програми и в сътрудничество на Гьоте Институт гр. София.

През 1998 г. БГЦПО Стара Загора е приет за член на Европейската асоциация на институциите за професионално обучение EVBB, обединяваща образователни организации от 7 европейски страни. През 2002 г. БГЦПО Стара Загора е една от първите институции, получили лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и провеждане на квалификационни курсове. През същата година центърът е лицензиран и от Министерството на земеделието и горите за обучение за самостоятелна работа със селскостопански машини.

От 01.07.2011 г. всички  Българо-германски центъра са обединени в държавно предприятие с Централно управление и седалище в гр. София. ДП БГЦПО клон Стара Загора е утвърден на регионално и национално ниво. Поддържането на тясно сътрудничество с водещи фирми дава възможност за установяване на реалните нужди от квалификация и гарантира поддържането на учебното оборудване на високо ниво.

Важна част от дейността ни е участието в национални и международни проекти за професионална квалификация и насърчаване на заетостта.