bgdeen

Курсове

Професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация:

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
17250301Спец. "Ортопедична техника и бандажи", проф. "Техник по ортопедична техника"III122 дни/ 960 уч. ч.18.11.202001.06.2021
1.1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.02.06.202110.06.2021
23460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис-секретар"II85 дни/ 660 уч.ч.23.11.202008.04.2021
2.1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.09.04.202119.04.2021
3КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.26.11.202002.12.2020
3.13440301Спец. "Оперативно счетоводство", проф. "Оперативен счетоводител"III122 дни/ 960 уч. ч.03.12.202016.06.2021
4КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.26.11.202002.12.2020
4.12130701Спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайнер"III122 дни/ 960 уч. ч.03.12.202016.06.2021
55250103Спец. "Автомобилна мехатроника", проф. "Техник по транспортна техника"III122 дни/ 960 уч. ч.03.12.202016.06.2021
5.1КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.17.06.202123.06.2021
65220109Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електротехник"III122 дни/ 960 уч. ч.03.12.202016.06.2021
6.1КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.17.06.202123.06.2021
КУРСОВЕ С ПИЛОТНА МЯРКА - ПОДГОТОВКА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ С ДВЕ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1КК "Умения за учене"5 дни/ 30 уч.ч.29.10.202004.11.2020
1.18110301Спец. "Хотелиерство", проф. "Камериер"I40 дни/ 300 уч.ч.05.11.202018.01.2021
1.2КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.19.01.202125.01.2021

Професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия:

Код по СППООНаименование на курсаПродължителност дни./уч.ч.НачалоКрай

Професионално ориентиране и обучение на обучаващи на възрастни/наставници:

Наименование на курсаПродължителност дни/уч.ч.НачалоКрай
1Обучение на обучаващи на възрастни4 дни/40 уч. часаПериодът на провеждане на семинарите се обявява след сформиране на групите
ПИЛОТНА МЯРКА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ
1КК "Дигитална компетентност"7 дни/45 уч. часа12.11.202020.11.2020
1.1КК "Умения за учене"5 дни/30 уч. часа23.11.202027.11.2020
1.2Професионално ориентиране16 уч. часа18.11.202027.11.2020