bgdeen

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
Курсове за 2022 г
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
13460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис-секретар"II85 дни/ 660 уч. ч.
Има две незаети места!
16.05.202215.09.2022
1.1КК "Гражданска компетеност"5 дни/ 30 уч. ч.16.09.202223.09.2022
2КК "Гражданска компетеност"5 дни/ 30 уч. ч.06.06.202210.06.2022
2.17620401Спец. "Помощник-възпитател", проф. "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца"III122 дни/ 960 уч. ч.13.06.202202.12.2022
38110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/ 660 уч. ч.06.06.2022 05.10.2022
3.1КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/ 30 уч. ч.06.10.202212.10.2022
45820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", проф. "Монтажник на ВиК мрежи"II85 дни/ 660 уч. ч.06.06.2022 05.10.2022
4.1КК "Цифрова комптетентност"7 дни/ 45 уч. ч.06.10.202214.10.2022
5КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/ 30 уч. ч.06.06.202210.06.2022
5.12130601Спец. "Компютърна графика", проф. "Компютърен график"III122 дни/ 960 уч. ч.13.06.202201.12.2022
6КК "Цифрова комптетентност"7 дни/ 45 уч. ч.06.06.202214.06.2022
6.15250103Спец. "Автомобилна мехатроника", проф. "Техник по транспортна техника"III122 дни/ 960 уч. ч.15.06.202206.12.2022
7КК "Гражданска компетеност"5 дни/ 30 уч. ч.15.06.202221.06.2022
7.14820401Спец. "Електронна търговия", проф. "Организатор Интернет приложения"III122 дни/ 960 уч. ч.22.06.202213.12.2022
84820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/ 300 уч. ч.27.06.202219.08.2022
95210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик""I40 дни/ 300 уч. ч.18.07.202213.09.2022
103440202Спец. "Митническо и данъчно облагане", проф. "Данъчен и митнически посредник"II85 дни/ 660 уч. ч.03.08.202202.12.2022
115210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик""I40 дни/ 300 уч. ч.31.08.202228.10.2022
124820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/ 300 уч. ч.25.08.202224.10.2022
135210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик""I40 дни/ 300 уч. ч.19.10.202213.12.2022
144820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/ 300 уч. ч.19.10.202213.12.2022