bgdeen

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.16.03.202024.03.2020
1.1КК "Умения за учене"5 дни/ 30 уч.ч.25.03.202031.03.2020
1.25210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/ 300 уч. ч.01.04.202002.06.2020
28110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/ 660 уч.ч.16.03.202017.07.2020
2.1КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.20.07.202024.07.2020
33440202 Спец. "Митническо и данъчно обслужване", проф. "Данъчен и митнически посредник"II85 дни/ 660 уч.ч.17.03.202020.07.2020
3.1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.21.07.202029.07.2020
4КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.18.03.202024.03.2020
4.15250103Спец. "Автомобилна мехтроника", проф. "Техник по транспортна техника"III122 дни/ 960 уч. ч25.03.202018.09.2020
5КК "Умения за учене"5 дни/ 30 уч.ч.18.03.202024.03.2020
5.14820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/ 300 уч. ч.25.03.202026.05.2020
5.2КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.27.05.202002.06.2020
6КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.17.03.202023.03.2020
6.12130601Спец. "Компютърна графика", проф. "Компютърен график"III122 дни/ 960 уч. ч.24.03.202017.09.2020
7КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.16.03.202020.03.2020
7.15220109 Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електротехник"III122 дни/ 960 уч. ч.23.03.202016.09.2020
8КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.19.03.202025.03.2020
8.13440301Спец. "Оперативно счетоводство", проф. "Оперативен счетоводител"III122 дни/ 960 уч. ч.26.03.202021.09.2020
9КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.26.03.202001.04.2020
9.15820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", проф. "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/ 660 уч.ч.02.04.202005.08.2020
10КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.30.03.202007.04.2020
10.15211401Спец. "Мехатроника", проф. "Мехатроника"III122 дни/ 960 уч. ч.08.04.202005.10.2020
118110301Спец. "Хотелиерство", проф. "Камериер"40 дни/ 300 уч.ч.30.03.202029.05.2020
128110201Спец. "Организация на обслужването в хотелиерството", проф. "Администратор в хотелиерството"122 дни/ 960 уч. ч.13.04.202008.10.2020
137620301Спец. "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", проф. "Помощник-възпитател"122 дни/ 960 уч. ч.13.04.202008.10.2020
14КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.11.05.202015.05.2020
14.12130701Спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайн"III122 дни/ 960 уч. ч.18.05.202006.11.2020
15КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.18.05.202027.05.2020
15.17250301Спец. "Ортопедична техника и бандажи", проф. "Техник по ортопедична техника"III122 дни/ 960 уч. ч.28.05.202017.11.2020
165210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/ 300 уч. ч.27.05.202021.07.2020
17КК "Умения за учене"5 дни/ 30 уч.ч.03.06.202009.06.2020
17.1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.10.06.202018.06.2020
17.28110901Спец. "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", проф. "Работник в заведенията за хранене и развлечения"I40 дни/ 300 уч. ч.19.06.202013.08.2020
183410201Спец. "Продавач-консултант", проф. "Продавач-консултант"85 дни/ 660 уч.ч.12.06.202012.10.2020
19КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.06.07.202014.07.2020
19.13460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис-секретар"II85 дни/ 660 уч.ч.15.07.202012.11.2020
20КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите"5 дни/ 30 уч.ч.27.07.202031.07.2020
20.1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.03.08.202011.08.2020
20.23450601Спец. "Касиер", проф. "Касиер"I40 дни/ 300 уч. ч.12.08.202008.10.2020
215210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/ 300 уч. ч.29.07.202024.09.2020
22КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.19.08.202025.08.2020
22.14820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/ 300 уч. ч.26.08.202022.10.2020
23КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.29.09.202007.10.2020
23.15210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/ 300 уч. ч.08.10.202002.12.2020
24КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.14.10.202020.10.2020
24.14820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"40 дни/ 300 уч. ч.21.10.202015.12.2020