bgdeen

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.18.06.202024.06.2020
1.1. 3440301Спец. "Оперативно счетоводство", проф. "Оперативен счетоводител"III122 дни/ 960 уч. ч.25.06.202015.12.2020
2.КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.25.06.202003.07.2020
2.1.3440202 Спец. "Митническо и данъчно обслужване", проф. "Данъчен и митнически посредник"II85 дни/ 660 уч.ч.06.07.202003.11.2020
3.5250103Спец. "Автомобилна мехатроника", проф. "Техник по транспортна техника"III122 дни/ 960 уч. ч.25.06.202015.12.2020
3.1.КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.16.12.202022.12.2020
4.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.28.07.202003.08.2020
4.1.5820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", проф. "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/ 660 уч.ч.04.08.202002.12.2020
5.7620301Спец. "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", проф. "Помощник-възпитател"122 дни/ 960 уч. ч.27.07.202002.02.2021
6.3410201Спец. "Продавач-консултант", проф. "Продавач-консултант"85 дни/ 660 уч.ч.04.08.202002.12.2020
7.КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.24.07.202003.08.2020
7.1.3460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис-секретар"II85 дни/ 660 уч.ч.04.08.202002.12.2020
8.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.24.08.202028.08.2020
8.1.2130601Спец. "Компютърна графика", проф. "Компютърен график"III122 дни/ 960 уч. ч.31.08.202010.03.2021
9.КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.29.07.202006.08.2020
9.1.7250301Спец. "Ортопедична техника и бандажи", проф. "Техник по ортопедична техника"III122 дни/ 960 уч. ч.07.08.202015.02.2021
10.5210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/ 300 уч. ч.24.08.202020.10.2020
11.КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.12.10.202020.10.2020
11.1.5210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/ 300 уч. ч.21.10.202015.12.2020
12.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.14.10.202020.10.2020
12.1.4820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/ 300 уч. ч.21.10.202015.12.2020
13.8110301Спец. "Хотелиерство", проф. "Камериер"I40 дни/ 300 уч.ч.08.09.202003.11.2020
КУРСОВЕ С ПИЛОТНА МЯРКА - ПОДГОТОВКА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ С ДВЕ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.15.07.202021.07.2020
1.24820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/ 300 уч.ч.22.07.202016.09.2020
1.3КК "Умения за учене"5 дни/ 30 уч.ч.17.09.202024.09.2020
2КК "Умения за учене"5 дни/ 30 уч.ч.05.10.202009.10.2020
2.1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.12.10.202020.10.2020
2.28110901Спец. "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", проф. "Работник в заведенията за хранене и развлечения"I40 дни/ 300 уч.ч.21.10.202015.12.2020
3КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите"5 дни/ 30 уч.ч.06.08.202012.08.2020
3.1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.13.08.202021.08.2020
3.23450601Спец. "Касиер", проф. "Касиер"I40 дни/ 300 уч.ч.24.08.202020.10.2020