bgdeen

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
3.1КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.11.06.201815.06.2018
3.27620402Спец. "Подпомагане на възрастни",
проф. "Социален асистент"
II84 дни/ 660 уч.ч18.06.201815.10.2018
4.1КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.12.06.201818.06.2018
4.24820101Спец. "Икономическа информатика",
проф."Икономист – информатик"
III122 дни/ 960 уч. ч19.06.201807.12.2018
55210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I39 дни/300 уч. ч.03.07.201824.08.2018
64820301Спец. "Текстообработване",
проф. "Оператор на компютър"
I39 дни/300 уч. ч.11.07.201803.09.2018
7.1КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.08.08.201814.08.2018
7.28110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки",
проф. "Готвач"
II84 дни/ 660 уч.ч15.08.201812.12.2018
85820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", проф. "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II84 дни/ 660 уч.ч09.08.201806.12.2018
9.1КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.07.08.201813.08.2018
9.25220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II84 дни/ 660 уч.ч14.08.201811.12.2018
10.1КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.10.08.201816.08.2018
10.25250201Спец. "Автотранспортна техника", проф. "Монтьор на транспортна техника"II84 дни/ 660 уч.ч17.08.201814.12.2018
115210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I39 дни/300 уч. ч.28.08.201823.10.2018
123450601Спец. "Касиер",
проф. "Касиер"
I39 дни/300 уч. ч.20.09.201814.11.2018
134820301Спец. "Текстообработване",
проф. "Оператор на компютър"
I39 дни/300 уч. ч.02.10.201823.11.2018
145210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I39 дни/300 уч. ч.23.10.201814.12.2018