bgdeen

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
Курсове за 2022 г
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
15210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик""I40 дни/ 300 уч. ч.
Има 4 незаети места!
18.07.202213.09.2022
28110901Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения/ Работник в заведенията за хранене и развлеченияI40 дни/ 300 уч. ч.15.08.202212.10.2022
35250103Спец. "Автомобилна мехатроника", проф. "Техник по транспортна техника"III122 дни/ 960 уч. ч.22.08.202220.02.2023
3.1КК "Цифрова комптетентност"7 дни/ 45 уч. ч.21.02.202301.03.2023
45820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", проф. "Монтажник на ВиК мрежи"II85 дни/ 660 уч. ч.22.08.202221.12.2022
4.1КК "Цифрова комптетентност"7 дни/ 45 уч. ч.03.01.202311.01.2023
58110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/ 660 уч. ч.22.08.202221.12.2022
5.1КК "Предприемаческа компетентност"5 дни/ 30 уч. ч.03.01.202309.01.2023
64820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/ 300 уч. ч.22.08.202219.10.2022
75210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик""I40 дни/ 300 уч. ч.31.08.202228.10.2022
83440202Спец. "Митническо и данъчно облагане", проф. "Данъчен и митнически посредник"II85 дни/ 660 уч. ч.01.09.202210.01.2023
94820401Спец. "Електронна търговия", проф. "Организатор Интернет приложения"III122 дни/ 960 уч. ч.01.09.202202.03.2023
9.1КК "Гражданска компетеност"5 дни/ 30 уч. ч.06.03.202310.03.2023
105210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик""I40 дни/ 300 уч. ч.19.10.202213.12.2022
114820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/ 300 уч. ч.19.10.202213.12.2022