bgdeen

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
Курсове за 2021 г
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
1КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.09.08.202113.08.2021
1.1Спец. "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", проф. "Помощник-възпитател"III122 дни/ 960 уч. ч.16.08.202117.02.2022
2КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч. ч.11.08.202117.08.2021
2.15220501Спец. "Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения", проф. "Оператор на парни и водогрейни съоръжения"II85 дни/ 660 уч. ч.18.08.202116.12.2021
3КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч. ч.16.08.202120.08.2021
3.12130601Спец. "Компютърна графика", проф. "Компютърен график"III122 дни/ 960 уч. ч.23.08.202124.02.2022
45250103Спец. "Автомобилна мехатроника", проф. "Техник по транспортна техника"III122 дни/ 960 уч. ч.18.08.202121.02.2022
4.1КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч. ч.22.02.202228.02.2022
53440202Спец. "Митническо и данъчно обслужване", проф. "Данъчен и митнически посредник"II85 дни/ 660 уч. ч.18.08.202116.12.2021
5.1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.03.01.202211.01.2022
65820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", проф. "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/ 660 уч. ч.18.08.202116.12.2021
6.1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.03.01.202211.01.2022
73460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис-секретар"II85 дни/ 660 уч. ч.18.08.202116.12.2021
7.1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.03.01.202211.01.2022
85210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/ 300 уч. ч.25.08.202121.10.2021
94820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/ 300 уч. ч.25.08.202121.10.2021
10КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.27.09.202105.10.2021
10.12130701Спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайнер"III122 дни/ 960 уч. ч.06.10.202111.04.2022
11КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.27.09.202105.10.2021
11.15220109Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електротехник"III122 дни/ 960 уч. ч.06.10.202111.04.2022
12КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч. ч.15.10.202121.10.2021
12.14820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/ 300 уч. ч.22.10.202116.12.2021
13.5210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/ 300 уч. ч.22.10.202116.12.2021
КУРСОВЕ С ПИЛОТНА МЯРКА - ПОДГОТОВКА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ С ДВЕ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1.КК "Умения за учене"5 дни/ 30 уч. ч.25.08.202131.08.2021
1.1.КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите"5 дни/ 30 уч. ч.01.09.202108.09.2021
1.2.5210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/ 300 уч. ч.09.09.202104.11.2021
1.3.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч. ч.05.11.202111.11.2021
2.КК "Умения за учене"5 дни/ 30 уч. ч.09.09.202115.09.2021
2.1.КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите"5 дни/ 30 уч. ч.16.09.202123.09.2021
2.2.8110901Спец. "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", проф. "Работник в заведенията за хранене и развлечения"I40 дни/ 300 уч. ч.24.09.202118.11.2021
2.3.КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч. ч.09.11.202125.11.2021