bgdeen

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.12.10.202020.10.2020
1.13460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис-секретар"II85 дни/ 660 уч.ч.21.10.202008.03.2021
25210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/ 300 уч. ч.13.10.202007.12.2020
2.1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.08.12.202016.12.2020
34820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/ 300 уч. ч.13.10.202007.12.2020
3.1КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.08.12.202014.12.2020
4КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.14.10.202020.10.2020
4.1Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/ 660 уч.ч.21.10.202008.03.2021
5КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите"5 дни/ 30 уч.ч.14.10.202020.10.2020
5.13450601Спец. "Касиер", проф. "Касиер"I40 дни/ 300 уч.ч.21.10.202015.12.2020
67250301Спец. "Ортопедична техника и бандажи", проф. "Техник по ортопедична техника"III122 дни/ 960 уч. ч.19.10.202026.04.2021
6.1КК "Дигитална компетентност"7 дни/ 45 уч. ч.27.04.202110.05.2021
7КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.26.11.202002.12.2020
7.13440301Спец. "Оперативно счетоводство", проф. "Оперативен счетоводител"III122 дни/ 960 уч. ч.03.12.202016.06.2021
8КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.26.11.202002.12.2020
8.12130701Спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайнер"III122 дни/ 960 уч. ч.03.12.202016.06.2021
95250103Спец. "Автомобилна мехатроника", проф. "Техник по транспортна техника"III122 дни/ 960 уч. ч.03.12.202016.06.2021
9.1КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.17.06.202123.06.2021
105220109Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електротехник"III122 дни/ 960 уч. ч.03.12.202016.06.2021
10.1КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.17.06.202123.06.2021
КУРСОВЕ С ПИЛОТНА МЯРКА - ПОДГОТОВКА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ С ДВЕ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1КК "Умения за учене"5 дни/ 30 уч.ч.05.10.202009.10.2020
1.18110301Спец. "Хотелиерство", проф. "Камериер"I40 дни/ 300 уч.ч.13.10.202007.12.2020
1.2КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.08.12.202014.12.2020