bgdeen

Курсове с професионална квалификация

Код по СППООНаименование на курсаСПКПродължителност дни./уч.ч.началокрай
1КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.12.03.201918.03.2017
1.12130601Спец. "Компютърна графика", проф. "Компютърен график"III122 дни/ 960 уч. ч19.03.201912.09.2019
28110701Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"II85 дни/ 660 уч.ч18.03.201919.07.2019
2.1КК "Дигитална компетеност"7 дни/ 45 уч.ч.22.07.201930.07.2019
3КК "Инициативност и предприемачество"
5 дни/ 30 уч.ч.
18.03.201922.03.2019
3.15250103
Спец. "Автомобилна мехтроника", проф. "Техник по транспортна техника"III122 дни/ 960 уч. ч25.03.201918.09.2019
4КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.19.03.201925.03.2019
4.13440301Спец. "Оперативно счетоводство", проф. "Оперативен счетоводител"III122 дни/ 960 уч. ч26.03.201919.09.2019
55820501Спец. "Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи", проф. "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"II85 дни/ 660 уч.ч25.03.201926.07.2019
6КК "Дигитална компетеност"7 дни/ 45 уч.ч.04.04.201912.04.2019
6.13450601Спец. "Касиер", проф. "Касиер"I40 дни/300 уч. ч.15.04.201914.06.2019
7КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.08.04.201912.04.2019
7.13460201Спец. "Административно обслужване", проф. "Офис-секретар"II85 дни/ 660 уч.ч15.04.201916.08.2019
84820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.19.04.201920.06.2019
95210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.22.04.201921.06.2019
10КК "Инициативност и предприемачество"5 дни/ 30 уч.ч.20.08.201926.08.2019
10.15250103Спец. "Автомобилна мехтроника", проф. "Техник по транспортна техника"III122 дни/ 960 уч. ч27.06.201917.12.2019
11КК "Дигитална компетеност"7 дни/ 45 уч.ч.20.08.201926.08.2019
11.12130601Спец. "Компютърна графика", проф. "Компютърен график"III122 дни/ 960 уч. ч27.06.201917.12.2019
125210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.24.06.201916.08.2019
13КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.15.07.201919.07.2019
13.14820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.22.07.201916.09.2019
14КК "Дигитална компетеност"7 дни/ 45 уч.ч.05.08.201913.08.2019
14.15250201Спец. "Автотранспортна техника", проф. "Монтьор на транспортна техника"II85 дни/ 660 уч.ч14.08.201912.12.2019
15КК "Дигитална компетеност"7 дни/ 45 уч.ч.08.08.201916.08.2019
15.15220210Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"II85 дни/ 660 уч.ч19.08.201917.12.2019
16КК "Обществени и граждански компетентности"5 дни/ 30 уч.ч.12.08.201916.08.2019
16.15230601Спец. "Компютърна техника и технологии", проф. "Монтьор на компютърни системи"II85 дни/ 660 уч.ч19.08.201917.12.2019
175210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.04.09.201931.10.2019
184820301Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"I40 дни/300 уч. ч.09.10.201903.12.2019
195210901Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"I40 дни/300 уч. ч.23.10.201917.12.2019