bgdeen
30
май
2017

Предстоящи обучения през месец Юни, 2017 в ДП БГЦПО – клон Стара Загора

През месец юни в ДП БГЦПО – клон Стара Загора са планирани да стартират следните курсове:

  • по професия Монтьор на компютърни системи, специалност Компютърна техника и технологии;
  • по професия Оператор на компютър, специалност Текстообработване;
  • по професия Продавач-консултант; специалност Продавач-консултант.

В обученията могат да се включат лица от цялата страна.

Обученията са безплатни за безработни лица. За включване в обучение трябва да подадете заявка в Дирекция „Бюро по труда“ по местоживеене.