bgdeen

Семинари

ДП „БГЦПО“ клон Стара Загора разполага със зали и учебни работилници за провеждането на семинари и фирмени обучения.
Традиционно при нас се провеждат обучения на фирма Bosch в направленията Автомобилна техника и Термотехника.

При сформиране на групи организираме семинарни обучения на тема:
– Контролно-измервателна техника на механичните системи на автомобила;
– Климатични инсталации в МПС
– Автомобилна електроника и електротехника