bgdeen
01
юни
2018

Среща на представители на Агенция по заетостта и Дирекции „Бюро по труда“ от цялата страна

На 22.05.2018 г. представители на Агенция по заетостта и Дирекции „Бюро по труда“ от цялата страна посетиха ДП БГЦПО клон Стара Загора.

Ръководството представи екипа на центъра, основните дейности и фирмите контрагенти. Представени бяха планираните обучения до края на 2018 г.

Беше предоставена възможност за съвместни разговори между обучаеми, представители на Дирекции „Бюро по труда“ и представители на ДП БГЦПО клон Стара Загора.

В края на работната среща беше обсъдена възможността за подобряване на съвместната работа по Двугодишен план за обученията, провеждани в ДП БГЦПО.

Всички присъстващи изразиха удовлетвореност от срещата и желание за организиране на регулярни такива прояви.