bgdeen
23
Ное.
2015

Награда за проект „МЛАД ШАНС“

Европейската асоциация на институциите за професионално обучение (EVBB)  и Фондация „Адалберт Китче” връчи ежегодната награда „Die EUROPA” на Д-р Любов Попова, изпълнителен директор на ДП „БГЦПО“.
Наградата е признание за изключителната социална насоченост и актуално съдържание на реализирания от клоновете на ДП „БГЦПО“ проект  „Шанс за младежи в риск на пазара на труда” (МЛАД ШАНС), финансиран по ОП „РЧР”.