bgdeen
02
Дек.
2015

20 години ДП „БГЦПО“ клон Стара Загора

Открит на 5 декември 1995 г. ДП „БГЦПО“ клон Стара Загора
вече 20 години предлага качествено професионално обучение.
66