bgdeen
25
Мар.
2016

Kурс „Заваряване“, проведен по заявка на „Строителна квалификация“ ЕАД към Камара на строителите в България

На 25.03.2016 г. в ДП „БГЦПО“ – клон Стара Загора бяха връчени документите на успешно завършилите курс „Заваряване“, проведен по заявка на „Строителна квалификация“ ЕАД към Камара на строителите в България.
Курсът, се проведе като резултат от нуждата от квалифицирани кадри в областа на строителството. Обучението беше ориентирано към потребностите на фирмите от строителния сектор и реалната икономика, като приоритет имаше усвояването на практическите знания. Представителите на Камара на стрoителите – Александър Борисов, прокурист на дружеството и Борислав Брайков, началник отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“ в КСБ високо оцениха екипа от квалифицирани преподаватели, които оптимално съчетаха в хода на обучението теория, учебна и производствена практика, използвайки модерна техника, съвременни методи и технологии.
Завършилите курсисти изразиха удовлетвореност от съдържанието на обучението и нивото на преподаване, степента на усвояване на нови теоретични знания и възможността за практически упражнения в реална среда.

20160325_112350_600x337